Skov & Jagt

På Eskjær findes en god alsidig vildtbestand.
Der er ud over en god råvildtbestand en fin bestand af fritstående Sika samt Dåvildt.

På øerne store og lille Rotholm er der et godt andetræk, og efterhånden også lidt gåsetræk.

Vi udlejer dagjagter på fasaner.

Naturoplevelser frem for høje afskydningstal.

Vi skyder normalt 50-75 stk vildt på en god jagtdag.

Endvidere er der mulighed for afskydning af Då- og Sikavildt i begrænset omfang.