Animalsk produktion

Den animalske produktion på Eskjær omfatter både svineproduktion samt en mindre ammekvægs-besætning og Rideskole

Svineproduktion:
Eskjær Grisen omfatter en svineproduktion på 22.000 indkøbte 7 kgs, hvoraf de 19.000 opfedes til slagt. De resterende 3.000 stk sælges ved 30 kg.

Produktionen er fordelt på fire ejendomme:
Eskjær: Klima grise og slagtesvin
Langesgård: Klimagrise
Grinderslev Kloster: Slagtesvin (lejet stald)
Fjordvej: Slagtesvin

Svineproduktionen beskæftiger en driftsleder samt to medhjælpere.

Spørgmål vedrørende svineproduktionen rettes til Johan Schütte på tlf: 51270760 eller Driftsleder Lars Uth: 42198810

Ammekvæg:
På de vedvarende græsarealer der hovedsagelig ligger langs kysten går der 30 Angus ammekøer med opdræt.
Køerne har vinterophold på ejendomme Astruplund, hvor der er løsdriftsstald.

Næsten alle græsarealer er mvj arealer der ikke tilføres gødning eller sprøjtemidler.
Om efteråret afgræsser køerne frøgræs arealerne.

Spørgsmål vedrørende ammekørene rettes til Birger Schütte på tlf: 40178017

Ridecenter:
På Gården Korsholm i Thise er der indrettet Rideskole. Fra ridecenteret går en 17 km lang ridesti. Dels på Eskjærs arealer og dels i Havbjerg skov der tilhører Skov og Naturstyrelsen.
Ridecenteret er udlejet til Thise Rideklub. www.thiserideklub.dk