Planteavl

Eskjær drives med moderne markbrug. Arealet udgør ca. 500 ha. agerjord, 30 ha. eng, 130 ha. skov, 13 ha. andet, i alt 673 ha.

Afgrøderne er frø, kartofler, korn, traditionel skovdrift, pyntegrøft samt juletræer.

Markbruget omfatter a. 800 ha, hvoraf halvdelen er forpagtet eller pasningsaftaler.

Jordkvalitet:
ca. 100 ha lettere JB4
ca. 500 ha god JB4
ca. 200 ha JB5-7.